arkas

Strateji

 

Gelecekte başarılı olabilmek için bugünden geleceğe hazırlanmak gerekir. Stratejinin gücü de geleceğe hazırlanmak için kurumu zihnen ve operasyonel olarak bugünden hazırlamasında saklıdır. Strateji temelde seçim yapmaktır. Seçim yapmak ise tabiatı gereği bazı seçenekleri seçmeme gücünü gösterebilmeyi gerektirir. Nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağı konusunda fikirler netleştikçe kurum kendine özgü bir kimlik kazanır. Örneğin her firma gelirlerini/karını arttırmak ister ancak bunu gerçekleştirmek için izleyecekleri stratejiler farklılaştıkça tüketicilerin akıllarında kendilerine özel bir yer kazanırlar. Bir başka deyişle strateji belirlemek kurumun markalaşmasına da yardımcı olur.

Navigator, müşterilerinin sağlıklı büyümeleri için gereken stratejik konularda hizmet veriyor.

 

 

Strateji Geliştirme

Strateji geliştirirken kurum içi faktörlerin ve çevre faktörlerinin analiz edilmesi, kurumun faaliyet gösterdiği endüstrideki yerinin belirlenmesi gerekir.

Navigator, gelecekte etkili olacak endüstriyel trendler doğrultusunda olası senaryoları göstererek ve müşterilerinin önündeki zorluklara karşı yaratıcı çözüm önerileri sunarak bilgiye dayalı stratejilerin üretilmesine çalışıyor. Kurumdaki farklı fonksiyonlardan yöneticilerin katıldığı arama toplantıları ile farklı bakış açılarının oluşturacağı gücü birleştirerek, herkesin uzlaşacağı ortak stratejiler belirlenmesini sağlıyor.

 

 

Strateji Uygulama

Stratejiler uygulanırken tüm kurumu kapsaması gerekir böylece çalışanlar kurumun hedeflerini içselleştirme ve bu konuda kendi rolünü anlama fırsatı bulur.

Navigator, tepe stratejilere, departman ve birey seviyesinde yapılacak katkıyı belirleyerek, her çalışanın kurumun ana stratejileri ve vizyonuyla organik bir ilişki kurmasını sağlıyor. Değişen beklentilere göre belirlenmiş stratejileri hızla kurum kademelerine uyarlayıp,  işleyişin sürekliliğini garantiliyor.

 

 

Stratejik Planlama

Stratejik planlama kurumun nerede bulunduğu ve gelecekte nerede olmak istediğinin belirlenmesidir.

Navigator, müşterilerin “neye ulaşmak istiyoruz?” ve “nasıl yaparız?” sorularını cevaplamaları sağlıyor. Bunun için PEST, SWOT, 5 Güç, VRIO gibi analizler kullanılarak, iş sonuçlarına ve organizasyon yapısına bakıyor. Tecrübe ve analizler neticesinde müşterilerinin beş senelik vizyonunu oluşturup, bunu gerçekleştirecek orta vadeli hedef ve stratejileri müşterileriyle ortaklaşa çalışarak belirliyor.

 

 

Kurumsal Performans Yönetimi

Belirlenen hedeflerin ne oranda başarıldığının kurum içinde sistematik olarak takip edilmesi çok önemlidir. Yönetebilmek için öncelikle ölçmek gerekir. Performans yönetiminde iş sonuçları ve finansal ölçümler kadar müşterilerin memnuniyet düzeyi ve kurumsal gelişim düzeyinin de ölçülmesi gerekir.

Navigator, bütünsel bir bakış açısıyla müşterileri için performansın nasıl ölçüleceği, hedeflerinin ne olacağını, kurumun vizyonu doğrultusunda belirliyor.

 

 

Stratejik Yol Haritası Belirleme

Navigator, müşterilerinin mevcut yapısını ve stratejisini inceleyerek ortaya çıkan  iyileştirme fırsatlarını projelendirip, program yönetimi anlayışıyla iyileştirme projelerine destek olup değişimin yönetilmesini sağlıyor.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas