arkas

Organizasyon

 

Firmaların varlığını sürdürerek vizyonlarını gerçekleştirebilmesi, çalışanlarının oluşturduğu yapının aynı hedefte fikir birliği etmesine bağlıdır. 

 

Navigator, müşterilerinin kısa ve orta vadeli hedeflerini en iyi biçimde gerçekleştirecekleri organizasyon yapılarını kurmaları için hizmet veriyor.

 

 

Organizasyonel Yapılanma

Müşteri ihtiyaçları günden güne değişip, yapılan işlerin büyüklük ve karmaşıklık seviyesi artıyor.

Navigator, müşterileri için vizyon ve stratejilerini gerçekleştirecek olan ideal organizasyon yapısını kurup, pozisyonların yetki ve sorumluluklarını netleştirerek organizasyon ihtiyaçlarını karşılıyor.

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynağını doğru yönetebilen firmaların maliyetleri azalır ve iş sonuçları daha başarılı olur.

Navigator bu kapsamda, organizasyonun rekabetçi yapısını güçlendirmek için kurumda çalışacak kişi sayısı ve profillerinin belirlenmesi, iş değerleme ile kurumda doğru işe doğru değerin verilmesi, çalışan performansının kurum ana stratejileri ile ilişkilendirilmesi ve ölçülmesi, kariyer ve eğitim politikalarının belirlenmesi ve uygulanması, yedeklemelerin yapılması başlıkları altında hizmetler sunuyor. 

 

 

Değişim Yönetimi

Mevcut pazardaki rekabet karşısında yenilenen talepleri karşılayacak ve çağın gereksinimlerini gerçekleştirecek yeni projelerin doğru yönetilmesi gerekir. Değişim Yönetimi projelerinde, yapılandırma süreci boyunca müşterinin içine girdiği dönüşümün insan, süreç, teknoloji ve organizasyon boyutlarında en etkili şekilde yönetilmesi hedeflenir.

Navigator müşterilerine, değişim sonuçlarını ölçebildiği, kısa vadede netice alacağı ve uzun vadede değişimin sürdürülebilirliğini sağlayacağı çözümler sunuyor.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas