arkas

Operasyonlar

 

Kendine özgü nitelikleri bulunan her girişim, farklı iş yapış şekilleri barındırır. Girişimin dinamiklerini koruyarak doğru iş yapış şekilleri tanımlamak ve tanımlanan yapıları uygulamak, operasyonel etkinliği ve verimliliği arttırır.

Navigator gerçekleştirdiği projelerle, müşterilerinin operasyonlarını iyileştirme konusunda destek oluyor.

 

 

Değer Zinciri Analizi

Değer zinciri analizi metodolojisi; analiz edilecek şirketin sunduğu ürün veya hizmetin tasarım, üretim, pazarlama, dağıtım ve destek adımlarını içeren kritik aktivitelerinin, fonksiyonlarının ve iş süreçlerinin analizini temel alır.

Navigator, değer zincirini oluşturan aktivitelerin müşteriye değer yaratan ya da maliyet avantajı sunan aktiviteler olmasına dikkat ediyor. Bu kapsamda değerin yaratıldığı ve maliyetin oluştuğu alanları tespit edip, fonksiyonlar arasındaki ortak aktivite ve yetkinlikleri belirliyor, aktivitelerin değer zincirindeki yeri, işlevi ve iyileştirme ihtiyaçlarını  tanımlıyor.

 

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Günümüzde farklılaşmanın en önemli yollarından birisi müşteri ilişkileridir. Müşteri sadakati ve artan satın alma davranışları, güçlü rekabet ortamında firmaları koruyacak değerlerdir.

Navigator, müşteri ilişkileri yönetimini, bilgi teknolojisi araçlarını kullanmanın yanı sıra müşterilerinin tüm yönetim tarzına katkıda bulunacak bir yaklaşım olarak görüp bu doğrultuda projeler üretiyor.

 

Ortak Hizmet Merkezleri Kurulması

Farklı iş alanlarıyla risklerini dağıtmış olan firmalar, destek fonksiyonlarının (insan kaynakları, bilgi sistemleri, finans, muhasebe, hukuk vb.) birleştirildiği ortak hizmet merkezleri sayesinde maliyetlerde tasarruf sağlar.

Navigator’un katkısı müşterilerinin süreçlerini doğru anlamasında saklı. Bu kapsamda müşterilerinin organizasyon yapılarını güncelleyerek rekabet avantajı elde etmelerini sağlıyor. 

 

 

Süreç Yönetimi

Bütünsel bir yönetim yaklaşımı olan süreç yönetimi sayesinde firmalar sahip oldukları tüm kaynakları müşterilerinin beklentileri doğrultusunda odaklayabilir.

Navigator, müşterilerine daha etkin ve verimli süreçler tasarlayarak inovasyon kabiliyetlerini, değişikliklere karşı esneklik ve yeniliklere karşı adaptasyon yeteneklerini arttırıyor.

 

Tedarik Zinciri Yönetimi

Doğru tedarik zinciri yönetimi ile daha hızlı ve daha ucuz ürünler sunarak büyüme ve rakiplerinin önüne fırsatı kazandırır.

Navigator, müşterileri için gerçekten neye ihtiyaç olduğunu tespit ederek,  menfaat/maliyet oranını göz önünde tutan projeler gerçekleştiriyor. Tedarik zinciri yönetimi projeleriyle müşterilerinin stratejik hedeflerine katkıda bulunuyor.

 

 

Yeniden Yapılanma

Her firmanın acil ve çok önemli değişiklik ihtiyaçları olabilir. Müşterilerin strateji, organizasyon yapısı, süreçleri, tedarik zinciri, satış-pazarlama faaliyetleri veya teknoloji yapısı gibi alanlarda vizyonları güncellendikçe bunu gerçekleştirecek yapıların da güncellenmesi gerekir.

Navigator, danışmanlarının farklı sektörlerde kazandıkları tecrübeyle, müşterileri için en yüksek yararı sağlayacak yeniden yapılanma projelerini gerçekleştiriyor.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas