arkas

İş Teknolojileri

 

İş teknolojileri de organizasyon yapısı gibi firmaların hedeflerine ulaşması için çalışan bir araçtır. Hızlı olanın kazandığı günümüzde, iş teknolojileri sayesinde firmaların süreçleri çok daha hızlı ve verimli yönetilebilir.

 

Navigator, yönetsel aktivitelerden, operasyonel ve destek aktivitelerine kadar her alanda gelişim fırsatlarına teknolojinin yapabileceği katkı potansiyelini ortaya koyarak müşterilerine hzimet veriyor.

 

 

Yazılım Değerlendirme ve Seçme

Her müşterinin kendi faaliyet alanına özgün beklentileri bulunur. İhtiyacına uygun iş yazılımı kullanmayan firmalarda, zaman ve parasal kayıpların oluşturduğu kaynak israfı ilk yatırım maliyetinden çok daha yüksek olur. Bu sebeple yazılım seçiminde en baştan doğru karar almak çok önemlidir.

Navigator, yazılım değerlendirme konusunda yedi adımlı metodolojisiyle hizmet veriyor. Müşterilerinin ana stratejilerine entegre olacak; inovasyon yapma kabiliyetlerini arttıracak, operasyon yönetiminde, stratejik planlamasında ve kaynak planlamasında kendileri için en yüksek faydayı sağlayacak iş yazılımı seçeneklerinin tamamını göz önünde bulunduruyor. Navigator, fonksiyonellik, teknoloji, destek ihtiyacı ve maliyet gereksinimlerini dikkate alarak müşterileri için en uygun yazılımı değerlendirme ve seçme hizmeti veriyor.

 

 

ERP Destekli Yeniden Yapılanma

Navigator’un tasarladığı ERP destekli yeniden yapılandırma proje metodolojisi, müşterilerine değer katmayı hedefler. Metodoloji süreç yönetimi, ERP uygulaması, destek hizmetler ve değişim yönetimi adımlarından oluşur. 

 

“Süreç Yönetimi”, ile ERP uygulaması öncesinde verimli bir işleyiş oluşturmak hedefleniyor. Bu amaçla müşterilerin mevcut süreç yapısını analiz edilip, ideal süreç yapısı tasarlanıyor ve performans ölçümü sistemleri kuruluyor. “ERP Uygulaması” fazında şirket ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli ERP çözümleri uyarlanıyor. Bu uygulamalar sadece teknolojik bir çözüm değil, genel iyileştirme fırsatı olarak değerlendirilip ve hayata geçiriliyor. “Bakım ve Destek (nDeskÒ)”; erişilebilirlik ve devamlılığın korunmasına yönelik 7 gün 24 saat boyunca sunulan destek hizmetlerini içeriyor. “Değişim Yönetimi” ile yapılandırma süreci boyunca şirketin içine girdiği değişim sürecinin insan, süreç, teknoloji ve organizasyon boyutlarında en etkili şekilde yönetilmesini hedefleniyor. Navigator başarısı kendini kanıtlamış olan metodolojisi ile ERP destekli yeniden yapılanma hizmeti veriyor.

 

 

iGrafx Uygulama Danışmanlığı

Navigator, süreç yönetimi konusunda Dünya’nın ileri gelen yazılımı olan iGrafx’in Türkiye’deki çözüm ortağıdır. iGrafx sistemi, kurum stratejileri doğrultusunda tüm iş süreçlerinin modellenmesi, iyileştirilmesi, raporlanması ve tüm fonksiyonların entegre yönetimini sağlayan bir iş yazılımıdır.

Navigator, iGrafx programının kurulumu, kullanıcı eğitimi ve danışmanlık alanlarında hizmet veriyor.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas