arkas

İş Birliği

 

Firmalar, gerçekleştirecekleri projelerde belli bir metodoloji kullanılması, proje başarısını arttırır.

Navigator, planlama ve koordinasyon kabiliyeti ile müşterilerinin gerçekleştirmek istediği projelerin yönetim, takip ve raporlama standartlarını oluşturuyor, kurum kaynaklarının verimli kullanılması ve başarılı neticeler elde edilmesini sağlıyor.

 

 

Proje Yönetimi

Proje yönetiminde gerçekleştirmek istenen her projenin öncelikle müştelerin ana stratejilerine yapacağı katkısı değerlendirilir. Yapılacak projeleri dört açıdan ele alınır, bunlar: organizasyon, teknoloji, süreç ve insan’dır. En başarılı sonuçları elde edebilmek amacıyla organizasyon yapısı ve kültür anlaşılır. Projeleri gerçekleştirirken teknolojinin sunduğu imkanları kullanılarak, ilerleme adımları planlı ve hızlı atılır. Müşteri süreçlerindeki iyileştirme fırsatları, endüstri uygulamaları ve en iyi uygulamalar dikkate alarak belirlenir. Gerçekleştirilen her aktivitede insanı ilk plana alarak iş sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak hedeflenir.

Navigator, proje yönetimi hizmeti ile müşterilerinin en yüksek faydayı elde etmesini sağlıyor.

 

 

Proje Destek

Proje Destek, müşterilerin gerçekleştirmek istediği projelerde en iyi uygulama örnekleri ve sektörel kıyaslamaların entegre edilmesi ile en faydalı içerik ve bilgilerin sağlanmasını temel alır.

Navigator, tecrübe ve metodolojik yaklaşımıyla müşterilerinin bilgi kaynağı olup, projelerin zamanlamasına uyulması için  takip ve kontrolunü sağlıyor. 

 

 

Program Yönetimi

Birden çok projeyi aynı anda yapılması gerektiği durumlarda önceliklendirme yapılması ve kontrollü bir biçimde tüm gelişim ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.

Navigator, müşterilerine projelerin gerçekleştirilmesinde destek olup, etkin takip ve raporlamalar yapıyor, farklı projelere ayrılan kaynakların koordinasyonunu sağlayıp, projelerin belirlenen zamanda başarıya ulaşmasını garanti altına alıyor.

 

 

Birleşme ve Satın Alma Sonrası Entegrasyon

Kurumlar rekabet etmek için organik büyümeyle ölçek ekonomisini yakalamanın yanısıra inorganik büyüme stratejileri ile de farklı pazarlara daha hızlı girebilir, portföy yönetimi ile riski dağıtabilir ve yüksek ölçeklerle daha avantajlı üretim imkanına kavuşabilir. Birleşme ve satınalmanın ana amacı sinerji oluşturmak suretiyle iki farklı firmanın ayrı ayrı oluşturduğu değerden daha yüksek bir değer elde etmek olsa da araştırmalar bunun genelde ters yönde gerçekleştiğini gösteriyor. Birleşmelerin verimsiz olmasının ana sebebi farklı kurumların çalışma yapılarının ve organizasyonlarının birbiri ile entegre edilememesidir.

 

Navigator, birleşme ve satın alma sonrasında, yeni unsurların müşterilerinin ana stratejisine entegrasyonu ve uygulamada verimliliğini sağlayacak projeleri gerçekleştirip, yatırımların performansını arttırıyor.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas