arkas
Süreç ve Performans İyileştirme
    

 “Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.” Montaigne

 

Günümüz dünyasında kurumların ne yapmak istediklerini bilmesi eskiye kıyasla çok daha kritiktir. Bunun en önemli sebepleri rekabetin ülke içinde ve dışında çok daha şiddetlenmesi, tüketicilerin kurumlardan ve markalardan olan beklentilerinin artması ve çeşitlenmesi, kullanılan teknolojilerin ömrünün kısalması ve bu teknolojilere adaptasyon kabiliyetinin gittikçe zorlaşması, sürekli artan girdi maliyetleri, yetenekli çalışanların sirkülasyonunun yükselmesi, finansal çalkantılar, pazar koşullarındaki ve ülkelerin politik durumlarındaki değişkenliğin artması vb. olarak sıralanabilir. Bununla beraber yöneticilerin göz önünde bulundurması gereken teknolojik ve insani konuların sayısı da artıp ve karmaşıklaşıyor. İş dünyasını, aşması gereken yeni engellerin yanında yönetim biliminde ve teknolojide yaşanan gelişmeler sayesinde çok daha büyük ölçeklerde ve farklı coğrafyalarda iş yapma fırsatları da bekliyor.

 

Özetle günümüzde, faaliyet alanından bağımsız olarak her kurum, ilerlemek için günlük işlerini verimli bir şekilde yapmanın yanı sıra kurumsal gelişim için de devamlı yeni projeler gerçekleştirmek zorundadır.

 

Navigator, strateji alanında verdiği hizmetlerle müşterilerinin sağlıklı büyümelerini sağlayacak çerçeveyi belirliyor. Müşterilerinin bugünkü faaliyetlerini sürdürmeleri ve geliştirmeleri için operasyon, organizasyon ve iş teknolojileri alanlarında hizmetler veriyor. İşbirliği yaklaşımıyla müşterilerinin her türlü projesinde yanında yer alıyor ve kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlıyor. Akredite olmuş danışmanlık firması olarak, TURQUALITY®  kapsamında olan ya da kapsama girmek isteyen firmalara ihtiyaç duydukları alanlarda destek oluyor.

 

Süreç ve Performans İyileştirme hizmetleri altında gerçekleştirilen her projede Navigator, müşterilerinin bugün ve gelecekte başarılı olması için çalışıyor.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas