arkas

Kalite Denetimi

 

Navigator Proje Ofisi, iş süreçlerinin ortak bir sistem altında bütünselleştirilmesi, bilgi yönetiminin ortaklaştırılması amacı ile gerçekleştirilen SAP projelerinde, kalite denetimi çalışmaları konusunda yönetim desteği sağlıyor. 

 

Kalite denetimi çalışmaları ile, firma bünyesinde yürütülmekte olan SAP projesinin hem proje yönetimi hem de teknik açıdan proje hedeflerine ve kalite standartlarına uygun bir şekilde takip edilip edilmediği denetleniyor. İyileştirme fırsatlarına ilişkin önerilerde bulunuluyor. Belirlenen riskli noktaların yönetimi destekleniyor. Ortaya çıkan problemlerin takip ve yönetimi destekleniyor.

 

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda tespit edilen bulgular ve önerileri içeren raporlar hazırlanarak proje yönetimine sunuluyor. Proje adımlarına ilişkin kalite standartları, entegrasyon noktaları, tamamlanma kriterleri ve kritik başarı faktörlerinin sağlanması konusunda gerekli yönlendirmeler yapılarak proje firmaların proje hedeflerini gerçekleştirmeleri sağlanıyor.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas