arkas

Ücret Çalışması

 

Pozisyon analizinin bir parçası olarak da değerlendirebilecek bir çalışma olan, ücret skalası değerlendirmesi pozisyonun hedeflenen sürede doğru aday ile doldurulabilmesi için işin gerekliliği olarak ortaya çıkar.

 

Bilişim profesyonellerinden oluşan veribankası içinde belirli periyotlarla örnekleme yöntemi kullanılarak, uzmanlık alanlarına yönelik ücret istatistikleri çıkarılır. Bu anlamda pozisyonlara yönelik ideal ücret skalasının belirlenmesi konusunda müşterilere destek verilir.

 

Ücretlerin piyasadaki dengi firmaların ücretleriyle aynı seviyelerde olması personel kaybını önlemek açısından önem taşır ancak yeni personel alımlarında mevcut ücretin üzerinde beklentide olan profillerin transferinde farklı sorunlar ortaya çıkar. Müşteri ücret skalasının üzerine çıkılması durumunda kurumdaki mevcut çalışanların ücretleriyle, kuruma yeni alınacak profillerin ücretleri arasında bir dengesizlik oluşur ve ücrette gizlilik prensibi uygulansa da bu durum er ya da geç ortaya çıkarak  kurumda huzursuzluklara neden olur. İç denge bozulmadan yeni personel istihdam edilmesi için piyasadaki ücretlerin sürekli izlenmesi ve gerekiyorsa güncellenmesi gerekir. Bilişim gibi yetişmiş personel kaynağının sınırlı olduğu ve sürekli büyümekte olan iş alanlarında ihtiyaç daha da artıyor. Belirli bir düzeyde çalışan sirkülasyonu olması, değişim ve dinamizmin devamlılığı açısından ne kadar gerekli olsa da sirkülasyondaki ani artışlar motivasyon kayıplarına ve verimsizliğe neden oluyor. Bu anlamda sirkülasyonun makul seviyede tutulması için kurumların yapacağı en önemli görevlerinden biri ücret çalışmasıdır.

Bilişim pozisyonlarındaki ücret skalalarını değerlendirirken mevcut istatistiklerle destek sağlanır. Bu hizmet, işe alım danışmanlığı yapmakta olduğumuz tüm müşterilerimize bedelsiz olarak sunulur. İşe alım danışmanlığının ayrılmaz bir süreci olarak değerlendirdiğimiz ücret skalası değerlendirmesi hizmeti sayesinde, personel kayıplarının temel nedenlerinden olan ücret nedeniyle kayıpları büyük ölçüde engellenir. Piyasa genelinde son yıllarda bilişim pozisyonlarında ortaya çıkan personel sirkülasyonu artışı sadece ücret güncellemeleriyle değil diğer insan kaynakları politikalarıyla bir bütün sağlanarak makul seviyelere düşürülebilir.

 

Piyasada resmi olarak ücret araştırması ve çalışması yapan kurumlar bulunuyor. Navigator’un sunmakta olduğu hizmet bu çalışmalarla karşılaştırılmamalıdır. Navigator özel bir uzmanlık alanı olan bilişim alanında sürekli görüşmeler yapan bir kurum olarak, bu alandaki güncel piyasa bilgisini, tecrübesini ve mevcut birikimini müşterileriyle paylaşıyor.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas