arkas

Model Belirleme

 

Navigator, müşterilerin standart işe alım süreçleri ve ilgili pozisyonlara yönelik ihtiyaçları çerçevesinde özel  bir çalışma modeli oluşturur. İhtiyacın içeriğine göre doğru hizmeti sağlamak üzere uygun tecrübede danışman atanır. Çalışmalar başladıktan sonra belirlenen modelin denetimi yapılır. Modelde verimliliğe ulaşılmazsa alternatif modellerle pozisyon çözümlenene kadar ilerlemeye devam edilir. Bazen eş zamanlı birkaç farklı model belirlenmekte ve çalışmalar da iki modelle paralel yürütülür. Belirlenen model içerisinde ihtiyaç kaynağının modeldeki rolünün kritik olduğunun bilinciyle, ihtiyaç kaynağını modelde doğru konumlandırmaya özen gösterilir.

Belirlenen çalışma modeli içerisinde Bilgi Sistemleri ve İnsan Kaynakları gibi iki veya daha fazla departmanla direkt iletişim kurulması söz konusu olduğunda, her adımda tüm birimlere düzenli olarak bilgi aktarılır. Pozisyonlarla ilgili çalışmaların başlangıcı ve bitiminde gerektiğinde süreç içerisinde durum değerlendirme toplantıları yapılır. Pozisyonun kritiklik ve aciliyet derecesine göre danışmanın tüm zamanı müşteriye tahsis edebilir.

 

Navigator, işe alımda yoğun dönemlerde müşterisinin ek insan kaynakları kadrosu açmasının mümkün olmadığı durumlarda, müşteri ofisinin içinde tam zamanlı olarak değerlendirebilecek danışman kaynağı sağlıyor. İnsan kaynakları departmanı olmayıp, işe alım süreci Navigator tarafından yürütülen müşterilere de ihtiyaç duymaları durumunda uzman tahsis edebiliyor.

 

Müşterilere hizmet verecek olan danışmanlara/uzmanlara bilişimde insan kaynakları alanında uzmanlaşmaları için özel eğitimler sağlanır. Öncelikle bilişim çatısı altında geçen pozisyonlara yönelik yetkinlik bazlı mülakat eğitimi ve bilişim alanındaki yetkinlikleri derinlemesine anlayabilmeleri için genel bir bilişim eğitimi verilir. Bilişimde işe alım metotlarını aktarırken örnek vak’ a çalışmaları yapılıp, verilen teorik bilgiler pratik bilgilerle somutlaştırılır. Kurumlarda oluşan ihtiyaçlarla ilgili analiz çalışmaları Navigator’un kıdemli danışmanlarıyla yapılıp, pozisyon için atanan uzmanların pozisyona özel çalışma başlatılmadan önce tüm bilgilerin aktarılması sağlanır. Pozisyonlara yönelik çalışmaları kıdemli danışmanlar yönetiminde yürütülüp, her adımda düzenli olarak çalışmanın denetimi yapar.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas