arkas

Analiz

 

Bilişim alanında uzmanlaşmış profesyonellerin seçim sürecindeki ilk adım, insan kaynakları departmanları ve ihtiyacın kaynağıyla yapılacak analiz çalışmasıdır. Pozisyonu analiz etmek sadece müşterinin ifade ettiği özellikleri anlamak değil, temeldeki ihtiyaçları da anlayabilmektir.

 

Navigator, ihtiyacı netleştirirken yönlendirici olup, ek nitelikler belirtebileceği gibi beklentiler arasındaki nitelikleri de müşteriyle birlikte tekrar değerlendirmeyi talep edebilir.

 

Pozisyon analizinin doğru yapılamaması iki riski ortaya çıkarır : 

  • İşin çözümlenme sürecinin uzaması,
  • Pozisyonda yanlış adayın konumlandırılması,

 

Her iki durumda da firma için ek maliyet oluşur. Pozisyonun analiz edilmesi aşamasında profilin netleştirilmesi hedeflenir.

Pozisyonun analizi yapılırken ihtiyaç duyulan profilin organizasyondaki yerinin netleştirilerek mevcut teknik altyapının öğrenilmesi ile adaydan beklenen teknik özellikler belirlenir. Bu doğrultuda piyasada eş pozisyonda görev yapan bilişimcilerin nitelikleri ile karşılaştırma yapılır ve ilk etapta müşterilere piyasada bu profilde adayın bulunma olasılığı ve bulunabilme süresine ilişkin geri bildirim verilir. Verimli sonuca birlikte ulaşabilmek için analiz aşamasında gerektiğinde pozisyon içeriğinde ve beklentilerde bazı değişiklikler yapılması önerilir.

 

Müşterinin kurum kültürünü öğrenip, yakından tanımak doğru temsil edebilmesi için analizin en önemli parçalarından birini oluşturur. Firma adına insan kaynakları ve bilgi sistemleri departmanlarını temsilen adaylarla yapılacak görüşmelerin verimliliği açısından müşterilerden bu adımda alınacak tüm bilgiler hayati önem taşır. Oluşacak güven ilişkisinin bir taahhüdü olarak müşteriyle paylaşılan kritik bilgilerin gizli kalacağına dair gizlilik sözleşmesi yapılır. Özellikle gizlilik gerektiren pozisyonlar söz konusu olduğunda karşılıklı açıklık sonuca ulaşmakta verimlilik sağlar.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas