arkas

Aday Değerlendirme ve Raporlama

 

Aday değerlendirme süreci, adayın gerek teknik gerekse kişisel özellikleri bakımından analiz edilmesidir. Adayların teknik özelliklerinin anlaşılıp, mevcut durumlarının doğru tanımlanması ve kariyer beklentilerinin sunulan pozisyonla örtüşmesi, işin sonuçlandırılmasında en önemli etkendir. Firmaları adaylar karşısında, adayları da firmalar karşısında iyi temsil edebilmenin temel koşulu iki tarafın da beklentilerini doğru tanılayabilmektir. Adayların mevcut durumunun doğru tanımlanamaması, adaylar tarafında güvensizliğe neden olacaktır.

Navigator, adayların mevcut durumlarını net olarak tanımlamak ve beklentilerini anlayabilmek için detaylı görüşmeler yapıyor. Her bir pozisyon için tanımlanmış soru havuzundan uzmanlarımızın seçtiği sorularla yapılan değerlendirme görüşmelerinin verime ulaşabilmesi için görüşmeler aday odaklı olarak yapılıyor. Adayların beklentilerinin alınması aşamasında kariyer planlarını da değerlendirip, tecrübeler doğrultusunda kendilerine tavsiyeler sunuluyor. Adayların gelişim planlarını da kariyer planına paralel değerlendirmekte ve bu paralellik doğrultusunda gelişim önerileri sunuluyor. Aday değerlendirme aşamasında açık geri bildirimler verilmekte, bu şekilde piyasadaki gelişime katkı hedefleniyor. Adaylara pozisyonun sunumu yapılırken, gizlilik içeren bilgiler haricinde tüm bilgiler sistemli bir şekilde aktarılıyor. Pozisyonların adaylara sunumu esnasında yapılacak hataların adayların kuruma ve pozisyona bakış açısını olumsuz etkileyeceğinin bilinciyle hareket ediliyor.

 

Aday raporlama hizmeti, aday değerlendirme sürecinin bir sonucudur ve insan kaynakları danışmanlığı alanında sunulan hizmetlerin, en önemli aşamasını oluşturur. Bilişimde insan kaynakları alanında uzmanlaşmış kadrosıyla Navigator, genel ve pozisyona odaklı yapılan görüşmeler sonucunda adaylara ilişkin değerlendirme raporları, ilgili pozisyonlar için kısa liste haline getirerek sunuyor. Kısa listeyi belirlerken analiz aşamasında elde edilen veriler ve ücret skalası baz alınıyor. Kısa liste oluştuktan sonra adaylara ilişkin değerlendirme aşamasında elde edilen verileri de kullanarak uzman yorumlarıyla beraber raporlar sunuluyor.

 

Aday raporlama aşamasında, analiz aşamasının verimliliği de test ediliyor. Müşterilerden alınacak ilk geri bildirim pozisyonla ilgili olası sonraki çalışmaları da şekillendirir. Bu anlamda geri bildirimler çok önemlidir.

 

Navigator’un aday değerlendirme ve raporlama hizmetini sunarken farkı, adayların mevcut  özgeçmiş özelliklerini aktarmaktan öte özgeçmişte yer almayan, teknik departmanların ihtiyaç duyabileceği bilgileri değerlendirmesi ve sunmasıdır.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas