arkas

SRM

(Supplier Relationship Management-Tedarikçi İlişkileri Yönetimi)

 

mySAP Business Suite dünyanın en kapsamlı çözüm gruplarını içerir. Aynı zamanda tam entegrasyon ve internet üzerinden kolay işbirliği de mümkündür.

1999 yılında SAP, mySAP Business Suite’in bir parçası olan e-satınalma çözümünü sundu. SAP Uygulamaları içerisinde son birkaç yıldaki en hızlı büyümeyi gösteren ürün mySAP Supplier Relationship Management (mySAP SRM) oldu. MySAP SRM ile firmalar tedarikçi ilişkilerini yönetme konusunda kendilerini geliştiriyor.

Tedarikçi ilişkileri yönetimi, stratejik kaynak yaratma, satınalma, tedarikçi sağlama ve katalog yönetimi konularında tam anlamıyla çözüm sunan tek ürün mySAP SRM’dir. mySAP SRM sayesinde satınalınan bütün mallar ve hizmetler için bütün tedarikçilerle işbirliği yapılabilir. Böylece sürekli olarak tedarikçi seçimini en elverişli hale getirir, süreçleri kısaltır, odaklanmış kaynak yaratma özelliğinden ve tedarik stratejilerinden faydalanılmasını sağlar.

 

Stratejik Kaynak Yaratma

Kaynak analitikleri: Tedarikçi ilişkileri ve performansı yakından izleyerek ve benchmarking’ini sağlayarak birden fazla yerdeki ve sektördeki harcamaların görünürlülüğünü artırır.

 

Tedarikçi değerlendirme: Tedarikçi bilgi sistemini, harici pazaryerlerini ve hizmet sağlayıcılarını araştırarak potansiyel tedarik kaynaklarını belirler; ayrıca tedarikçi bulma ve nitelik konusunda güvenilir ve hızlı süreçler yoluyla yetersiz tedarik riskini azaltır.

İhale ve Açık Arttırma talepleri: Tedarikçilerin özellikleriyle kaynak yaratma taleplerini eşleyen çeşitli elektronik ihale ve açık artırma araçlarını kullanarak ve tedarikçilerle işbirliği yaparak kaynak yaratma süreçlerini kısaltmayı sağlar.

 

Sözleşme yönetimi: Proje ekiplerinin ve tedarikçilerin sözleşmeleri yapmalarına ve izlemelerine olanak verir.

 

Tedarik

Tedarik denetimi: Merkezi denetimi ortadan kaldırmadan tedarik sürecini merkezi olmaktan çıkarır. Böylece satınalma yetkililerinin işlemler yerine yönetimle ilgili ilişkilere yoğunlaşmasına olanak tanıyarak uyumu sağlar ve süreç maliyetlerini azaltır.

 

Planlı tedarik:Temel iş süreçlerinde kullanılan materyaller için satınalma siparişi oluşturma sürecinin ve sözleşme belirleniminin otomasyonunu sağlamak için her bir tedarik zincir yönetimi sistemini tedarikle ve kaynak yaratmayla entegre eder.

 

Hizmet tedariği: Bütün online süreçlerin otomasyonunu sağlayarak danışmanlık ve sözleşmeli işçilik gibi harici hizmetler için yapılan harcamaları yönetmeyi sağlar.


Tedarikçi Portalı: Tedrikçilerin ürün verilerini saklayabilmeleri ve siparişlerini yönetebilmeleri için özel bir tedarikçi portalı kullanmalarına olanak verir. Supplier connectivity -- XML tabanlı doküman alışverişini kullanarak farklı boyutlara ve özelliklere sahip tedarikçilerle bağlantı kurmayı sağlar.

 

Katalog Yönetimi

 

İçerik birleştirme: Mal ve satıcı bilgilerini eşleştirmeye ve silmeye; ayrıca bu bilgileri küresel harcama görünürlüğünü sağlamak için dahili sisteme, elektronik kataloglara ve veri depolarına girmeye olanak verir.

 

Katalog içerik yönetimi: Harici kaynaklardan bilgi aktarmayı, tutarlı şemalar oluştumayı, hızlı arama özelliği için bütün ürünlerin endeksini yapmayı kolaylaştıran araçlar sayesinde bütünlüklü bir e-ticaret kataloğunu oluşturmaya ve yönetmeya olanak sağlar.

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas