arkas

Solution Manager

 

SAP Solution Manager

SAP Solution manager; çözüm geliştirme ve işletme fonksiyonlarıyla dağınık sistemlerin teknik destek hizmetlerini kolaylaştıran merkezî uygulamalar bütünüdür. Araçlar, içerikler ve SAP sistemlerine doğrudan erişim özellikleriyle çözümlerin daha güvenilir olmasını ve işletme maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.

 

SAP Solution Manager, tüm SAP çözüm ortamının maksimum performansla çalışmasına olanak sağlar. SAP ve non-SAP uygulamaları da içeren çözümler kapsamında mevcut ve gelecek SAP çözümleri de vardır.

 

Çözümlerin iş ve teknik yönlerinin her ikisini de hedef alan Solution Manager ana senaryolara yoğunlaşır. İş süreçleri arası bağlantı ve IT altyapısı desteklenir. Sonuç olarak, IT departmanıyla iş alanları arası iletişimin kolaylaştırılması sağlanır ve IT yatırımlarından  maksimum fayda elde edilir. SAP Solution Manager fonksiyonları aşağıdaki anabaşlıklarda özetlenir:

 

  • SAP İş Paketi Uyarlaması : IT projelerinin yönetimini hızlandıran olanaklar sunar. Proje yönetimine getirilen süreç bazlı yaklaşım ve konfigürasyon bilgisi; blueprint, konfigürasyon ve final preparation fazlarının hızlanmasını sağlar. SAP Solution manager, komponentler arası işlemleri merkezîleştirir ve proje yönetimi etkinliğini arttırır.

 

  • Global Rollout: İspatlanmış metodolojiler ve gerekli fonksiyonlarla organizasyonlar ve lokasyonlar arası işlem standardizasyonunu kolaylaştırır.

 

  • Bireysel Ayarların Senkronizasyonu: SAP solution manager, sistemlerinizin tutarlılığının korunmasına yardımcı olur. Daha güvenli uyarlama yönetimi, daha az hatalı uyarlama replikasyonu ve daha basit tutarlılık kontrolü sağlar. Solution manager, çeşitli sistemlere uyarlama senkronizasyonunu eş zamanlı olarak ve tüm requestlerin merkezi yönetimini sağlayarak manuel senkronizasyon çabalarını azaltır.

 

  • Test: Solution manager, IT projelerinin test hazırlığı ve uygulama aşamalarını hızlandırır. Tüm sistemlere tek noktadan erişimi sağlayarak, test materyal ve sonuçlarının merkezileşmesini böylece sistemler arası test çalışmalarının desteklenmesini sağlar.

 

  • BT ve Uygulama Desteği: Destek masası senaryosuyla problem çözümü yönetiminin daha etkin yapılması ve destek giderlerinin azaltılması mümkün olmuştur. Merkezileştirilmiş destek mesajı yönetimi sayesinde destek organizasyonu daha etkin hale getirilir.

 

  • Çözüm İzleme ve Takip: Solution manager merkezî ve gerçek zamanlı olarak sistemlerin, iş akışlarının ve arayüzlerin gözlenmesini sağlayarak yönetim zorluklarını azaltır. Otomatik bildirimlerle sorunlara daha hızlı cevap verilebilmesini sağlar.

 

  • Hizmet Seviyesinde Yönetim ve Raporlama: Hizmet seviyelerinin kolay tanımlanması ve otomatik raporlama imkanları sunar. Hizmet raporu tüm sistemleri kapsar ve stratejik IT kararlarında etkili olacak birleşik yapıya sahiptir.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas