arkas

ERP

 

ERP ile kurum içinde kullanılan kaynaklar (işgücü, makine, sermayei hammadde) ve kurum dışındaki paydaşlarla olan bağlantılar verimli yönetiliyor ve iş fonksiyonları arasındaki bilgi akışı kolaylaşıyor.

Kurumsal kaynak planlaması sayesinde yönetim kademesinin ihtiyaç duyduğu muhasebe/finans, üretim, satış ve hizmetler, müşteri ilişkileri yönetimi vb. kurumun içi ve dışı bilginin organizasyonun tamamında entegre edilebiliyor. ERP sistemleri bu aktiviteleri yazılımlar yardımıyla otomatik hale getiriyor.

 

SAP Business Suite yazılımı kapsamındaki SAP ERP uygulaması şu çözümleri sunuyor:

 

  • SAP ERP Financials
  • SAP ERP Human Capital Management
  • SAP ERP Operations
  • SAP ERP Corporate Services

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas