arkas

Sigorta

 

Sigorta şirketinin operasyonel sistemi ile entegrasyon yapıldı ve kesilen tüm poliçelerin SAP üzerine online entegrasyon sağlanarak  farklı poliçe türlerinin tümü SAP’ye entegre bir şekilde geldiği için sigorta türü, sigorta şirketi vs. konularında SAP üzerinde online raporlama imkanı elde edildi. Poliçe entegrasyonu ile birlikte Arkas Sigorta’nın her bir poliçe üzerinden aldığı komisyonlarında da SAP üzerine online entegrasyonları sağlandı. SAP üzerinde Sanal pos kaydı kullanılarak tahsilatların  hem Arkas Sigorta  hesabına hem de diğer sigorta şirketlerine vadeli ve eş zamanlı olarak kaydedildi.

Arkas Sigorta Çözümünün İçeriği:

 

Faturalama Süreci:

 • Farklı operasyonel sistemlerde sektöre ait dataların SAP sistemine aktarılmasını sağlayan entegrasyon programlarının yazılması
 • Tüm poliçe türlerinde sigorta türü,sigorta şirketi,poliçe türü ve diğer sektörel bilgileri içiren online entegrasyon
 • Poliçe üzerinden alınan komisyonların entegrasyonu
 • Sanal Pos Kaydı kullanılarak tahsilatların hem sigorta şirketleri hem de Arkas Sigorta şirketine eşzamanlı olarak kaydedilmesi

 

Satınalma Süreçleri:

 • Tedarikçilerden gemi için satınalımların takip edilmesi ve raporlanması
 • Gelir-gider karşılaştırmasının anlık yapılmasını sağlayan rapor yazılımları

 

Mali İşler:

 • Mali Muhasebe & Yasal Raporlar
 • Alacaklar Muhasebesi
 • Borçlar Muhasebesi
 • Defteri Kebir
 • Duran Varlıklar

 

İnsan Kaynakları:

 • Organizasyon Şeması
 • Personel Özlük Bilgileri
 • Gemi çalışlanlarına özel geliştirmeler

 

Yönetim Raporlamaları:

 • Poliçe türü,sigorta şirketi bazında raporlamalar
 • Üretilen poliçe ve komisyon gelirlerinin ayrı ayrı döenmsel olarak raporlanabilmesi
 • Sektöre özel pek çok çıktı ve datanın SAP üzerinde tutulması ile operasyon ile mali işler süreçleri entegrasyonu
 • Şirketlerin birbirleri ile olan faturalaşmaları entegrasyonlar ile otomatikleştirilmesidir.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas