arkas

Otomotiv

 

Navigator, Arkas Otomotiv Grubunda uyguladığı SAP Projesi ile farklı markalarda kullanılan sistemlerin SAP ile entegrasyonunu sağlamış; operasyonel süreçler ile mali işler süreçleri birleştirilerek entegre bir yapı oluşturmuştur.  Yaklaşık 10 farklı DMS ile online satış, servis, kiralama süreçleri için entegrasyonu yapılmıştır. Yapılan bütün operasyonel işlemlerin muhasebe ,stok ve satış hareketlerinin SAP üzerinde online entegrasyonu sağlanmıştır. Marka-şube bazında muhasebe kayıtları tutularak istenirse her bir marka ve şube için ayrı ayrı mizan, bilanço, gelir tablosu yapılmasına olanak sağlanmıştır. Ortak giderler ve maaşlar için marka şube bazında dağılım yapılmasını sağlayan geliştirmeler yapılmış, marka şube bazında satış adet raporları, stok takip raporları hazırlanmıştır. Grup içi ve grup dışı satışları ayrı yarı takip edebilme olanağı sağlanmıştır. Müşterilerden alacakların farklı faaliyet alanlarında (servis,perkanede satış,kiralama vs..) gibi raporlaması sağlanmıştır. Test araçları için duran varlık çözümleri yapılmıştır.

 

Arkas Otomotiv Çözümünün İçeriği:

 

Faturalama Süreci:

 • Farklı operasyonel sistemlerde sektöre ait dataların SAP sistemine aktarılmasını sağlayan entegrasyon programlarının yazılması
 • 10 farklı marka ve şube bazında araç,yedek parça,servis ve kiralama bilgileri ile ilgili verileri içeren online entegrasyon
 • Müşteri ve satıcılar ile ilgili online entegrasyon

 

Satınalma Süreçleri:

 • Tedarikçilerden gelen satınalımların takip edilmesi ve raporlanması
 • Gelir-gider karşılaştırmasının anlık yapılmasını sağlayan rapor yazılımları

 

Mali İşler:

 • Mali Muhasebe & Yasal Raporlar
 • Alacaklar Muhasebesi
 • Borçlar Muhasebesi
 • Defteri Kebir
 • Duran Varlıklar

 

İnsan Kaynakları:

 • Organizasyon Şeması
 • Personel Özlük Bilgileri
 • Gemi çalışlanlarına özel geliştirmeler

 

Yönetim Raporlamaları:

 • Marka şube bazında satış,kiralama,servis raporlamaları
 • Marka şube bazında mizan,bilanço,gelir tablosunun SAP üzerinden
 • Sektöre özel pek çok çıktı ve datanın SAP üzerinde tutulması ile operasyon ile mali işler süreçleri entegrasyonu
 • Şirketlerin birbirleri ile olan faturalaşmaları entegrasyonlar ile otomatikleştirilmesidir.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas