arkas

Arşivleme Çözümü

 

Navigator, Kurumsal içerik yönetiminin Arşivleme çözümü ile müşterilerine; kurum içinde oluşan dokümanların ortak bir veri deposunda toplanarak güvenli bir kurumsal hafıza sunar. Böylece dokümanların kaybolması, zarar görmesi veya kontrol dışı kopyalanması önlenmiş olur.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas