arkas
 

Process Central

 

Tüm Süreç Geliştirme Girişimleri İçin Merkez Noktası

 

iGrafx® Process Central®, kuruluşların iş süreci iyileştirmelerini geliştirmede, belgelemede ve bununla ilgili iletişimi gerçekleştirmede daha verimli ve etkili olmalarına yardımcı olan bir sunucu yazılımı çözümüdür.

iGrafx® Process Central®, kullanıcıların bilgi alacağı veri tabanını merkezi havuz yoluyla saklayarak tüm süreç girişim bilgilerini yönetir ve dağıtır. iGrafx® Process Central®, iGrafx ailesinin tüm süreç mükemmelliği istemci çözümleriyle birlikte çalışır.

 

iGrafx Process Central aşağıdaki alanlarla ilgilenen kuruluşlar için idealdir:

  • Uygunluk
  • Altı Sigma
  • Yalın İmalat
  • BPM (İş Süreçleri Yönetimi) Girişimleri
  • İş Süreci İyileştirme
  • Toplam Kalite Yönetimi

 

 

Özellik

 

Yararı

 

Merkezi Depolama ve Erişim Denetimi

 

Süreç modellerini tek bir merkezi havuzda tutulup ve buradan yönetilebilir.  Verilere geniş çapta erişim sağlanabilmesinin yanı sıra, güvenliği de korunur.

Sürüm Oluşturma ve Denetim İzlemesi

Düzgün belge geçmişi ve geri alma kabiliyetleri sağlar.

Paylaşılan Kaynak Modeli

Organizasyon öğeleri birçok modelde yeniden kullanılabilir.  Tutarlı modeller oluşturulur ve geliştirmeyi hızlandırır.

Kullanım Ömrü Yönetimi

 

Gelişimi inceleme aşamasından, onaylama ve kullanımını doldurmaya kadar birçok olgunluk aşamasını modeller.

Bağlantı Yönetimi

Belge bağlantıları otomatik olarak korunduğunda gruplar daha etkili bir şekilde çalışır.

iGrafx Dışı Belgeleri Depolama

Microsoft® Office dosyaları gibi destekleyici süreç belgelerini iGrafx havuzunda yönetilebilir.

Web Üzerinden Ulaşım

Yayınlama hatalarını azaltmak için ara aşamalardaki web dokümanları kontrol edilebilir, her kullanıcı için okuma, yorum yapma, değerlendirme ve onaylama gibi yetkiler tanımlanabilir.

Projeleri Tanımlama ve Kapsamlarını Oluşturma

Süreç hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerleme tanımlanabilir.  Modeller Altı Sigma projeleriyle ilişkilendirilebilir.

Arama ve Sorgulama

Bilgileri daha hızlı bulup ve ilgili verileri görüntülemek için özelleştirilmiş sorgular kullanılabilir.

Abonelikler

Devam etmekte olan çalışmalar izlenebilir ve belgeler değiştirildiğinde e-posta ile bilgi alınabilir.

Standartlara Dayalı

 

Microsoft® SQL Server™ veya Oracle® sistemlerini kullanır.

 

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas