arkas

iGrafx For SAP

 

İş yaşamı ve BT arasındaki köprü.

 

SAP® Solution Manager ile bütünleştirici ve kusursuz entegrasyon yeteneği olan iGrafx® for SAP®, çapraz fonksiyonlardaki paydaşların SAP® uyarlaması, yükseltme veya değişim yönetimi aktivitelerinde verimli iletişim kurma imkanı sağlıyor.

 

iGrafx for SAP aşağıdaki alanlarda çalışır:

  • SAP uyarlamasının yapılacağı iş süreçlerinin hali hazırdaki durumu modellenebilir
  • SAP uyarlamasının destekleyeceği süreçlere ailt olan iş gereksinimlerinin belirlenmesi ve dokümantasyonu sağlanabilir
  • SAP uyarlaması için kritik gereksinimlerin uygun biçimde tanımlanmasını sağlanabilir
  • Önceden verilmiş tavizlerin kabul edilirliği ile mevcut özelleştirmelerin gerekliliğini sorgulanabilir
  • Yeni SAP sürümünün ya da donanım paketinin uygulanabilirliğini değerlendirilebilir
  • Önerilen değişimin potansiyel etkisi analiz edilebilir
  • Doğru BS yönetimi, kurumsal risk yönetimi ve mevzuata uygunluk değerlendirilir
  • Kritik performans göstergeleri izlenebilir
  • SAP son kullanıcılarını geliştirmek için eğitim ortamı sağlar

 

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas