arkas

iGrafx for Enterprise Modelling

 

Kurum stratejisi, uygunluk ve bütünsellik

 

iGrafx for Enterprise Modeling çözüm paketi, şirketlerin Kurum Mimarisine yapısal bir yaklaşım getirmesini sağlıyor.

Güçlü görselleştirme ve organizasyonel verileri sunma kabiliyeti ile kapsamlı yapılar ve referans modelleri oluşturma, stratejileri, riskleri ve hedefleri tanımlama ve ayrıntılı raporlar oluşturma yeteneklerine gerek duyan kullanıcılar için tasarlanan iGrafx Enterprise Modeler kurum mimarisini verimli modellemek için en uygun ortamı sunuyor.

 

Process for Enterprise Modeling

iGrafx® Process™ 2011 for Enterprise Modeling organizasyonların kendilerini anlamaları ve geliştirmeleri için en kapsamlı ve kolay kullanımlı kurumsal modelleme aracıdır.

iGrafx Process for Enterprise Modeling, iGrafx® Process™ ve iGrafx® Process™ for 6 Sigma’da yapılan herşey ve ek olarak kuruluş modelleme çalışmaları yapılabilir.

 

 

Aşağıdaki öğeler kolaylıkla oluşturulabilir:

 • Akış Şemaları
 • Süreç Haritaları
 • Yüzme Kulvarı®  Diyagramları
 • Değer Akış Haritaları
 • BPMN Diyagramları
 • Süreç Hiyerarşileri
 • Strateji Hiyerarşileri
 • Strateji İlişkileri
 • Risk İlişkileri
 • Teknoloji İlişkileri
 • Organizasyonel İlişkiler
 • Kaynak İlişkileri
 • Kritik Performans Göstergeleri (KPI)
 • Özel Tasarım Formlar
 • Ve fazlası ...

 

Ek olarak:

 • Kaynak Modellemesi
 • Ayrık Olay Simulasyonu
 • Senaryo Analizi
 • Tablo ve Grafik Raporları

 

 

Enterprise Central & Enterprise Modeler

iGrafx® Enterprise Central® and Enterprise Modeler® birbirini tamamlayan çözümler olarak şirketlerin tüm süreçlerini, kaynaklarını ve sistemlerini kurumsal hedef ve staretiler ile verimli şekilde birleştirerek uyumluluk yönetimi, risk yönetimi, kurum mimarisi ve kalite gelişimi girişimlerini mümkün kılıyor.

Veri entegrasyonu ve görsel iş akışları ile bu çözümler organizasyonların iş süreçleri, destek sistemleri, teknoloji bileşenleri ve kaynaklarını içeren çok boyutlu bakış açısı ile kapsamlı modeller geliştirmesini sağlıyor.

 

iGrafx® Enterprise Central™ şirket süreçlerini, kaynaklarını ve sistemlerini kuruluş hedefleri ve stratejileriyle uyumlu hale getiren bir kuruluş modelleme çözümüdür. iGrafx Enterprise Central, iGrafx Process Central’ı içerir ve uyumluluk yönetimini, risk yönetimini, kuruluş mimarisini ve kalite artırma girişimlerini sağlar. Veri entegrasyonu ve görsel iş akışları yoluyla organizasyonlar, iş süreçlerinin, destek sistemlerinin, teknoloji bileşenlerinin ve kaynakların çok boyutlu görünümlerini içeren kapsamlı kuruluş  modelleri geliştirir.

 

Aşağıdaki alanlarla ilgilenen kuruluşlar için idealdir:

 

 • Kuruluş Mimarisi
 • SOX Uyumluluğu
 • BT Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • İş Devamlılığı
 • Kalite Yönetimi
 • Six Sigma
 • Yalın Üretim
 • ISO Sertifikası
 • İş Süreci Yönetimi

 

Önemli Uygulamalar

Yararı

Kuruluş Mimarisi

Karmaşık ve çok boyutlu konseptlerin anlaşılmasını kolaylaştırır; iş ve teknoloji yatırımlarını planlama yeteneğini geliştirir.

Uyumluluk

Eksiksiz belgeleme ve Sarbanes-Oxley gibi girişimlerle sürekli uyum sağlar.

BT Yönetimi

BT projelerinin kontrolünü, tutarlılığını ve yönetimini sağlayan BT servisi yönetimi sağlar.

Risk Yönetimi

Yapılandırılmış, birbiriyle ilişkilendirilmiş modellerle etkili yönetim ve risk azaltma için risk belirleme ve analizini sağlar. 

İş Devamlılığı

Çok yönlü analizler gerçekleştirir ve senaryo planlaması için sistem ve süreçlerin karşılıklı bağımlılıklarını belirler.

Kalite Yönetimi

Ürünleri ve hizmetleri üretmek için gerekli tüm süreçlerin etkinlik ve verimliliğini garanti altına almayı ve ölçmeyi sağlar.

İş Süreci Yönetimi

Tüm süreç belgelerini merkezi olarak yönetir, depolar, arşivler ve kontrol eder.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas