arkas

FlowCharter

 

iGrafx® FlowCharter™, kuruluşların iş süreçlerini anlamasına ve geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan, en kapsamlı özelliklere sahip ve kullanımı en kolay süreç analiz ve modelleme aracıdır.

 

iGrafx® FlowCharter™, süreçlerin görselleştirilmesi, kişilerin bilgileri kolayca kavramasına, süreçteki tıkanıklıklar ve sorunlar üstünde kısa sürede yoğunlaşmasına olanaklı kılıyor. Diğer grafik ürünlerinden çok daha güçlü olan iGrafx FlowCharter, iGrafx süreç mükemmelliği yazılım çözümleri ailesinde giriş noktasıdır.

 

Aşağıdaki öğeler kolayca oluşturulabilir:

 • Akış Şemaları
 • Süreç Haritaları
 • Yüzme Kulvarı® Diyagramları
 • Değer Akış Haritaları
 • Sebep-Sonuç Diyagramları
 • FMEA Tabloları
 • Seçim Tabloları
 • SIPOC Diyagramları
 • BPMN Diyagramları
 • BPEL Dış Aktarımları*
 • Özelleştirilmiş Şablonlar
 • Ve daha fazlası

 

iGrafx FlowCharter, aşağıdakiler için idealdir:

 • Altı Sigma Sarı Kuşak
 • Altı Sigma Yeşil Kuşak
 • Yalım İmalat Uygulayıcıları
 • BPM (İş Süreçleri Yönetimi) Proje Ekipleri
 • Süreç Sahipleri
 • Kalite Uzmanları
 • Proje Yöneticileri
 • Finans Departmanları
 • Üretim Ekipleri

 

Aşağıdaki alanlarda hedefleri gerçekleştirir:

 • İş Süreci Analizi
 • Altı Sigma
 • Yalın İmalat                 
 • BPM (İş Süreçleri Yönetimi)
 • ISO Kaydı

 

Önde Olmak Gerektiğinde

İş dünyası giderek karmaşık bir hal alıyor. Müşteri talepleri ve rekabet baskıları, kaliteyi iyileştirme girişimlerinin benimsenmese ve artmasına katkıda bulunmuştur. Bugünkü kuruluşların, Altı Sigma, Lean ve ISO gibi süreç tabanlı bazı girişimlerle ilgilendiği yaygın olarak görülüyor. Departman veri silolarının önüne geçmek için, tüm iyileştirme çabalarında en iyi uygulamalarından, araçlardan ve kurumsal bilgilerden kuruluş genelinde yararlanılması gerekir.

 

iGrafx FlowCharter, kuruluş çapında süreç mükemmelliği sağlamak için temel oluşturan kullanımı kolay bir süreç haritası oluşturma aracıdır. iGrafx FlowCharter süreçleri ve iş sistemlerini belgelemek için gerek duyulan süreyi azaltıp, sarf ve maliyetleri azaltmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini artırmak için, görev, faaliyet ve süreçlerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini daha net anlaşılmasına yardımcı oluyor.

 

Sayısız diyagram şablonu, bağlama duyarlı arabirimi ve geniş bir yelpazede çıktı seçenekleriyle iGrafx FlowCharter günümüzdeki en üretken süreç haritası ve diyagramı oluşturma aracıdır. Ayrıca, genel çizim araçlarıyla oluşturulan süreç haritalarından farklı olarak iGrafx diyagramları bilgi açısından zengin olup, kolayca güncelleştirilebilir.

 

Süreç Mükemmelliğinin Temel Dayanağı

iGrafx FlowCharter her tür kuruluşun süreç iyileştirme girişimlerinin temeli olmasının dışında, diğer iGrafx bileşenleriyle tümleştirildiğinde süreç mükemmelliğine ulaşmak için kurumsal çapta bir yaklaşım oluşturuyor.

 

iGrafx® Process Central® veya iGrafx® Enterprise Central™ gibi istemci/sunucu tabanlı merkezi bir havuz ile birleştirildiğinde iGrafx çözümü BT, süreç girişimleri ve iş analistleri gibi kuruluşun belli başlı öğeleri arasındaki boşluğun doldurulmasına yardımcı olup, işletme genelinde süreç tutarlılığı, yönetimi, geçmişi ve kontrolünü belirlenen seviyede tutulmasını sağlar.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas