arkas

Arayüzler: BPEL, XPDL, XML

 

Tüm süreç modelleme ürünleriyle (örnek: iGrafx FlowCharter) çalışabilen bu arayüzleri almak için müşteri yöneticisiyle görüşülmelidir.

 

BPEL (İş Süreci Uygulama Dili)

iGrafx® BPEL arayüzü tüm iGrafx süreç modelleme programları için bir uzantıdır ve iş süreçleri üzerinde çalışıldığı bir uygulama ortamında BT departmanları için tasarlandı. Bu çözüm sayesinde şirketler kendi çalışma sistemleri içinde istedikleri şekilde dokümante etme, geliştirme ve kritik iş süreçlerinde çalışma yapabilirler.

 

XPDL

iGrafx® BPEL gibi iGrafx® XPDL’de BT departmanlarının iş süreçlerinin kullanıldığı bir iş akışı aracına veya uygulama ortamına aktarması için oluşturuldu. XPDL, süreç haritalarında kullanılan aktivite şekillerinin pozisyonlarını belirten bilgileri içerdiği gibi bu aktiviteleri birbirine bağlayan çizgilerin koordinatlarını da tutar.

 

XML

XML, web servisleri ve süreç uygulama ortamları gibi farklı bilgi sistemleri arasındaki verileri kullanmaya yarar. The iGrafx XML şeması XML dosyalarının adlarını, uygun hiyerarşilerini ve elementlerin anlamlarını ve davranışlarını tanımlar.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas