arkas

Süreç İyileştirme

 

Organizasyonların Yönetim Biçimini Değiştirmek

Alışageldik süreç iyileştirme metodolojileri onyıllardır kullanılıyor. Toplam Kalite Yönetiminden (TQM) İş Süreçleri Yapılandırılmasına kadar (BPR, Yalın ve 6 Sigma) şirketler iş süreçlerini değiştirerek en temelde gelişmek için uğraşıyor. Her türlü süreç geliştirme girişiminin arkasında iş süreçleri analizi bulunuyor.

 

iGrafx®  kapsamlı ve pazar lideri iş süreçleri analizi çözümleri sunarak organizasyonların süreçleriyle ilgili dokümantasyon, modelleme, analiz ve geliştirme çalışmaları yapmalarını ve yapılan değişikliklerin verimli şekilde yönetilmesini sağlıyor. Süreçler bir kere modellenip yayınlandığında, gelecekteki pazar koşullarının getirdiği sürekli gelişim ve ani karar almak gibi değişim ihtiyaçlarını karşılamak çok kolaylaşıyor. 

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas