arkas

Sarbanes - Oxley

 

Uygunluk için Süreç Yaklaşımı

2002 Sarbanes-Oxley yasası kurumsal yönetime ve kamuya, şirketlerin ürettikleri finansal raporların doğruluğunu sağlamak amacıyla oluşturuldu. Bu yasa her tipteki, büyüklük ve olgunluk seviyesindeki şirket için geniş kapsamlı gereksinimler ortaya çıkarttı. Bu gereksinimler kurumsal muhasebe ve raporlama ile ilgili kurum yöneticileri ve kaynakları üzerinde yeni talepler oluşturuyor.

iGrafx şirketlerin yasa ile uyumlu hareket etmesi için yönetilebilir, kontrollü ve uygun maliyetli bir ortam sağlıyor.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas