arkas

Kurumsal Mimari

 

Organizasyonu Düzenlemek

Organizasyondaki iş süreçlerini ve bilgi teknolojilerini tüm stratejileriyle birlikte birleştirmek ve  yönetmek için geliştirilecek kapsamlı bir yapı, Kurumsal Mimarisinin temelidir.

İş süreçleri, bilgi sistemleri, BT sistemleri ve teknolojileri karmaşıklaşıp çeşitlendikçe, organizasyonların tüm bileşenleri ve bileşenlerin birbiriyle etkileşimlerinin net bir şekilde belirlenmesi zorunlu hale gelir.

iGrafx organizasyonlara, hali hazırdaki mimarilerinin ne katkı yaptığını anlama ve iyileştirme için gereken değişimin nasıl planlanıp uyarlanacağı konusunda Kurumsal Mimari ortamı sağlıyor.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas