arkas

ISO Kalite Sistemleri

 

Standartların Uyarlanması ile Süreç Mükemmelliği

ISO standartları, organizasyonların stratejik yönelimleri ve hedeflerinin özüne entegre olan sistemlerde istenen davranışların dokümante edilmesi isteğinden ortaya çıkmıştır. Evrimleşme boyunca, bu standartlar organizasyondaki süreçlerin optimize edildiğinde elde edilecek performans, kalite ve müşteri tatmininde değerlendirilebilecek kazanımlara odaklanmıştır.

iGrafx, süreç mükemmelliği çalışmalarında standartların gereksinimlerini kapsamlı bir yaklaşımla uyarlamada şirketlere avantaj sağlıyor.

 

iGrafx organizasyonlara aşağıdaki konularda yardımcı olur:

 

  • Operasyonların standart hale getirilmesi ve yönetilmesi
  • Kurum İçi ve Kurum Çevresi ile ilgili gereksinimlerin anlaşılması ve yerine getirilmesi
  • Değer yaratma perspektifiyle süreçlere bakılması ve değer yaratmayan adımların elenmesi
  • Süreç performansıyla ilgili gerçek verilerin elde edilmesi
  • Süreç simülasyonları yapılarak performans gelişimini sürekli hale getirilmesi
  • Süreç iyileştirme girişimlerini cesaretlendirmesi
  • Düzenli olarak süreçlerle ilgili güncel ve doğru bilgilerin paylaşılması

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas