arkas

BPMN- İş Süreçleri Modelleme Notasyonu

 

 

Süreç İletişimi için Standartlar

Verimli, optimize edilerek yönetilen süreçlerin iş yaşamında başarıya kritik katkısı olduğundan dikkatler gittikçe bu alana toplanıyor ve şirketler rekabet avantajı elde etmek için kaldıraç etkisi yapacak süreçler için sistemler kuruyor. BPMN bu bileşenlerin iş süreçlerinde açık, eksiksiz ve verimli şekilde iletişim kurabilmesi için ortak bir dil oluşturur.

 

Süreç tasarımı, analizi, icrası ve yönetimi farklı kişilerin sürecin farklı aşamalarına farklı yollarla temasını gerektirir. BPMN, süreçlerin iş analistleri kadar BT profesyonellerinin de ortak bir şekilde anlaşılması geliştirilmiştir. BPMN iş süreçlerini tanımlamak için akış şeması temelli işaretleme sistemidir.

iGrafx® süreç haritalama gösterimi BPMN’yi içeriyor. iGrafx süreç modelleme çözümlerinde standart olarak gelen eklenti ile kullanıcılar programın sezgisel arayüzüyle birçok çizim görevini otomatik olarak yöneterek kolaylıkla BPMN diyagramları oluşturuluyor.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas