arkas

 

Bilgi Sistemleri Hizmet Yönetimi

 

BT Hizmet Yönetimi için En İyi Vaka Uyarlaması

ITIL® (IT Infrastructure Library- BT Altyapı Kütüphanesi) Dünya çapında yüzlerce başarılı organizasyon tarafından BT hizmet yönetimi konusunda üst düzey kalite elde etmesine yardım amacıyla kullanılıyor. Kaynak olarak ITIL yayınlarıyla, CIO ve IT profesyonelleri, BT hizmeti sağlamada ve yönetmede maliyet kontrolü yapılıp ve BT yatırımlarının faydasını organizasyonun tamamına yayabililyor.

iGrafx, organizasyonların ITIL spesifikasyonlarıyla ilgili gereksinimlerini verimli maliyetlerle karşılaması için uygun ortam sağlıyor.

 

iGrafx BT hizmetleri yönetiminde organizasyonlara aşağıdaki konularda yardımcı olur:

  • Hizmet ihtiyacını karşılamak için gereken BT hedeflerini ve iş gereksinimlerini tanımlanması
  • BT hedefleriyle ilgili en iyi vakaları, uygulamaları ve performans göstergelerini birleştirilmesi
  • Modellerin doğruluğunu ve devamlılığını metaveri havuzu kullanarak sağlanması
  • Tüm iş ve BT süreçlerini görselleştirerek birbirine bağlanması
  • Ayrık olay simülasyonu ve analizleri ile iş süreçlerinde sürekli iyileştirme sağlanması

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas