arkas

Başarı Öykülerimiz

 

 

TOFAŞ

 

Türk otomotiv sektörünün lider firmalarından TOFAŞ, gerçekleştireceği SAP projesini değişim için bir fırsat olarak değerlendirmiş ve proje öncesinde iş süreçlerini gözden geçirerek iyileştirme alanlarını tespit etme kararı vermiştir.

 

İhtiyaç:

 • İş süreçlerinin insan, süreç, teknoloji boyutlarında analiz edilerek dar boğaz ve iyileştirme alanlarının tespit edilmesi

 

Sunulan Çözüm:

 • Lojistik ve finansal süreçlerin gözden geçirilmesi
 • Organizasyonel yapının gözden geçirilmesi
 • Detay süreç haritalarının çıkartılması
 • İyileştirme fırsatlarının ve çabuk kazanımların belirlenmesi
 • Entegrasyon noktalarının belirlenmesi
 • Hedef yapı süreç haritalarının oluşturulması ve onaylanması 

 

Sağlanan Fayda:

 • SAP uygulaması öncesi süreçlerde yapılması hedeflenen tüm iyileştirmeler/yeniden yapılandırma aksiyonlarının belirlenerek SAP kavramsal tasarım aşamasının daha verimli geçmesi hedeflendi.
 • Mevcut darboğazlar ve iyileştirme fırsatlarına ilişkin üst yönetim farkındalığı yaratıldı.
 • Süreç farkındalığı yaratıldı ve kapsam dahilindeki süreçler için ortak bir şablonda dokümantasyon sağlandı.
 • Süreçlerin TOFAŞ çalışanlarıyla tartışılması sırasında, bireylerin sadece kendi departmanları değil, diğer departmanları dikkate alarak düşünmesi, süreç mantığının yaygınlaştırılması sağlandı.

 

Groupama Sigorta-Groupama Emeklilik

 

Başak Sigorta ve Emeklilik şirketlerini alarak Türkiye pazarına giren, daha sonra Güven Sigorta ve Güven Hayat’ı da alarak ülkemizdeki yatırımlarını genişleten, dünyanın önde gelen sigortacılık şirketlerinden biri olan Groupama, Navigator ile pekçok alanda işbirliği içinde bulunmaktadır.

 

CRM Yol Haritasının Belirlenmesi ve CRM Yazılım Seçme ve Değerlendirme

 

İhtiyaç:

 • Müşteri ilişkileri yönetimi alanındaki ihtiyaçların belirlenip yatırımların bu doğrultuda yönlendirilebilmesi için bir CRM yol haritasının oluşturulması
 • Bu yol haritası baz alınarak şirket ihtiyaçlarına en uygun CRM yazılım paketinin seçilmesi

 

Sunulan Çözüm:

 • Satış, Pazarlama, Müşteri Hizmetleri iş süreçlerinin analiz edilmesi
 • CRM ihtiyaçlarının belirlenerek önceliklendirilmesi
 • CRM ihtiyaçlarının CRM uygulama fonksiyonaliteleri ile ilişkilendirilmesi
 • Başak Groupama Emeklilik ve Başak Groupama Sigorta şirketleri için CRM yol haritalarının belirlenmesi
 • SAP CRM, Oracle Siebel ve Microsoft CRM Dynamics yazılımları ve implemantasyon kaynaklarının aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi:
  • Teknik yeterlilik (ürün özellikleri, tedarikçi profili, fonksiyonel ihtiyaçlar ve fonksiyonel olmayan ihtiyaçlar),
  • Demo performansı,
  • Referans firma ziyareti
  • Toplam sahip olma maliyetleri
 • Teknik yeterlilik sonuçları ve demo performanslarının sayısal verilere dönüştürülmesi
 • Yazılım uygulaması için genel bir proje planlamasının yapılması

 

Sağlanan Fayda:

 • CRM alanındaki tüm ihtiyaçların belirlenmesi ve tüm yazılımlar ve tedarikçilerin objektif bir gözle değerlendirilmesi sağlandı.

 

arkas
arkas
© 2022 Navigator İş ve Bilgi Yönetimi Hizmetleri A.Ş
arkas